HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu

Klimatizácia - AKO PRACUJE

 

 

 

                                          Princíp chladenia vzduchu                                                         Princíp ohrievania vzduchu
principchladeniavzduchuprincipohrievaniavzduchu

 

     

Vnútorná jednotka (výparník)
Do jednotky vstupuje teplý vzduch z miestnosti, ktorý prechádza cez výmenník tepla, v ktorom prúdi chladivo. Chladivo sa vplyvom teplého vzduchu vyparuje a odoberá teplo zo vzduchu miestnosti a tak prúdi do miestnosti chladný vzduch.


Medené potrubie
Chladivo prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom medeného potrubia a takto transportuje teplo.


Vonkajšia jednotka (kondenzátor)

Vyparené chladivo sa pomocou kompresora stlačí a skvapalní (skondenzuje). Týmto procesom sa zvýši teplota chladiva, ktorá sa pomocou ventilátora na vonkajšej jednotke odovzdá vonkajšiemu prostrediu.


Vnútorná jednotka (výparník)

Chladivo v kvapalnej forme prúdi do vnútornej jednotky, kde sa pomocou expanzného ventilu opäť zníži tlak chladiva natoľko, aby sa mohlo vyparovať a opätovne odoberať teplo z vnútorného vzduchu.

Tento proces sa opakuje dokola a je založený na úmernosti tlaku a teploty.

Princíp ohrievania vzduchu (tepelné čerpadlo)

Pointa činnosti tepelného čerpadla je v tom, že pracuje s chladivom, ktoré v závislosti od skupenstva a objemu mení svoju teplotu. Je to opačný proces, ako chladenie v tom istom zariadení.

 

Späť

 

 

 

 Klimatizácia

 

 

 

Ako pracuje klimatizácia

 

 

Návrh klimatizácie

 

 

Produkty

 

 

Ceny

 

 

Vysvetlenie pojmov

 

 

AKCIOVÉ ponuky

 

 

 

 Komplexné systémy

 

 

 Systémové riešenia