HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu
O spoločnosti > O spoločnosti

O spoločnosti

 

 

Naša spoločnosť bola založená s cieľom etablovať sa na slovenskom trhu a odovzdávať bohaté skúsenosti našim zákazníkom pri ich investičných zámeroch realizovať komplexné investičné celky stavieb s aplikáciou náročných technológií, zameraných na čistotu a hygienu výrobných priestorov – clean rooms (podľa noriem SVP, resp. GMP).

 

Spoločnosť sa od začiatku profiluje ako inžiniersko – dodávateľská organizácia so skúsenou skupinou projektantov, technikov a inži-nierov pre realizáciu takýchto náročných stavieb.

 

Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti sú chemický, elektrotechnický, automobilový priemysel a pod., ale hlavne farmaceutický priemysel, laboratóriá a  zdravotníctvo.

 

Pre tieto oblasti ponúkame v našom portfóliu produktové rady, ktoré umožňujú zákazníkovi pomocou jednotlivých komponentov vystavať a vybaviť plánovanú prevádzku alebo celok.

 

Cieľom našej spoločnosti je predovšetkým spokojnosť zákazníka. Preto sa naše činnosti a výrobné postupy podrobujú procesom pravidelnej kontroly kvality a  akosti, definovanej prijatým vnútrofiremným dokumentom pod názvom „Politika akosti spoločnosti“.

 

Poskytovanie služieb smerom k zákazníkovi je mnohostranné a to od spracovania investičného zámeru cez projekty, realizáciu stavby až po zabezpečenie záručného a pozáručného servisu pre bezproblémový chod nami dodávaných technologických a stavebných zariadení.

 

Vieme, že kvalitné výrobné výstupy sú podmienené perfektnou realizáciou – desired results need perfect backround.

 

Preto našou filozofiou je, vytvoriť také prostredie a podmienky, na ktoré sa dá plne spoľahnúť a ktoré umožnia zákazníkom maximálne sa sústrediť na svoju prácu a vlastný výrobný proces.

 

To nás inšpiruje k neustálemu posúvaniu kvalitatívneho štandardu a nami poskytovaných služieb a dodávok smerom k lepšiemu a dokonalejšiemu výsledku.

 

 

 O spoločnosti

 

 

 História spoločnosti

 

 

 Prehľad činností

 

 

 Oblasti pôsobenia