HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu

  Rekuperácia

 


Rekuperácia


Najmodernejší spôsob vetrania rodinných domov.

 


Čo je to vlastne rekuperácia?


Rekuperácia znamená pri nútenom vetraní (pomocou ventilátorov) spätné získavanie tepla z odvádzaného odpadového vzduchu z miestnosti a jeho odovzdávanie privádzanému čerstvému vzduchu, vďaka čomu sa znižujú náklady spojené s potrebou úpravy čerstvého vzduchu ohrievaním prípadne chladením.


Dům_na_titulku_katalogu_rek..jpg

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Prečo je vhodné použiť systém vetrania s rekuperáciou?


Dnešné moderné, veľmi dobre izolované nízkoenergetické stavby strácajú schopnosť prirodzeného vetrania infiltráciou (vetranie netes-nosťami cez okná a dvere) a tým ohrozujú naše zdravie. Tento nedostatok vetrania je potrebné nahradiť núteným vetraním a aby sme znížili náklady na vykurovanie prípadne chladenie spojené s týmto vetraním, je vhodné použiť vetranie s rekuperáciou.


 

Ako vlastne funguje rekuperácia?


Odpadový vzduch je odsávaný z miestností (WC, kúpeľňa, chodba, zádverie, technická miestnosť, kuchyňa, garáž...) cez odvodné výustky umiestnené v strope alebo v stene a odvádzaný cez rekuperačnú jednotku do vonkajšieho prostredia (cez fasádu objektu prípadne cez strechu). Prívod čerstvého vzduchu môže byť riešený cez fasádu objektu alebo cez externý zemný kolektor, ďalej je distribuovaný cez re-kuperačnú jednotku a pomocou prívodných výustiek, umiestnených v strope, alebo v stene príp. v podlahe, vháňaný do jednotlivých miestností (obývacia izba, spálňa, detská izba, jedáleň...). V rekuperačnej jednotke v protiprúdovom výmenníku tepla dochádza k odovzdaniu tepla z odpadového odvádzaného vzduchu, ktorý má teplotu rovnakú, ako je teplota v miestnosti, čerstvému privádzanému vzduchu, ktorý má teplotu vonkajšieho vzduchu. Účinnosť rekuperácie  tohto vzduchotechnického zariadenia sa pohybuje okolo 95%.


 

 Protiprúdový výmenník tepla a jeho funkčný princíp.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 Aké zásady treba dodržať, aby Vám rekuperácia prinášala úsporu?


Pre funkčnosť systému je potrebné, aby bol digestor v kuchyni cirkulačný, prívod vzduchu pre kotol či krb musí byť riešený samostatným prívodom, resp. odvodom. Všetky okná a dvere musia byť tesné a zavreté (len v prípade nutnosti rýchleho spontánneho prevetrania sa môžu použiť okenné otvory). Aby mala aplikácia rekuperačnej jednotky svoj význam a bola z ekonomického hľadiska opodstatnená, nesmie tepelná strata objektu (rodinného domu) presiahnuť 8 kW čo pri dnešnej modernej výstavbe rodinných domov nie je problém.Montáž


Distribučné elementy sa prepájajú s rekuperačnou jednotkou pomocou flexibilného potrubia s priemerom 75 mm a vedené sú buď v po-dlahovej konštrukcii, alebo zapustené v stene, alebo v podhľade, prípadne v inštalačných priečkach. Ako distribučné elementy sú použí-vané mriežky alebo tanierové ventily v rôznych RAL odtieňov prípadne s imitáciou dreva. Ideálny termín zahájenia montáže rekuperačnej jednoty je počas realizácie hrubej stavby.            
Výhody systému núteného vetrania s rekuperáciou?


O     udržuje relatívnu vlhkosť v rozsahu 30-50% a tým zamedzuje vzniku plesní


O     obsah CO2  udržuje pod hygienickými normami predpísanou koncentráciou 1000 ppm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


O     udržuje tepelnú pohodu počas 24 hodín nepretržitého vetrania


O     filtre v jednotke zachytávajú prach, peľ a alergény


O     úspora až 80% energie potrebnej na ohrievanie vzduchu pre vetranie


O     jednoduchá montáž a následná prevádzka takmer bez údržby (len kontrola stavu filtrov a ich výmena)


O     nízka spotreba energie v rozsahu 15W/h až 30W/h v základnom režime, (základný režim predstavuje výmenu vzduchu

       približne 100 m3/h) a do 200W/h pri max. výkone 375 m3/h v závislosti od typu rekuperačnej jednotky


O     možnosť programovania 3 stupňov výkonnosti zariadenia, resp. ventilátora


O     rýchlosť prúdenia vzduchu nie je badateľná ani počuteľná, nevyvoláva pocit prievanuVetracia jednotka s rekuperáciou tepla EHR 280

        

 

 

 

Rekuperácia

 

 

 

Čo je rekuperácia

 

 

Prečo je vhodné ju použiť

 

 

Ako rekuperácia pracuje

 

 

Zásady pre funkčnosť a montáž

 

 

Výhody systému rekuperácie

 

 

 Klimatizácia

 

 

 Vzduchotechnika

 

 

 Tepelné čerpadlá

 

 

 Servisná činnosť

 

 

 

 Komplexné systémy

 

 

 Systémové riešenia