HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu
Referencie > Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel

PUNCH CAMPUS Námestovo – VSTAVBA ČISTÉHO PRIESTORU TR. ČISTOTY  C, D

doba plnenia: 2001

stručná charakteristika vykonaných prác:  - projektant čistých priestorov

                                                                           - dodávateľ čistých priestorov pre elektrotechnickú výrobu (Clean Room)

CMK Ltd, Žarnovica

doba plnenia: 2003

stručná charakteristika vykonaných prác:  - projektant čistých priestorov (Clean Room)

                                                                           - dodávka a montáž čistých priestorov pre výrobu chemických prvkov As a Ga pre polovodiče

 

DELTA ElectronicS Slovakia , s.r.o., Dubnica N.V. – el. zdroje, plošné spoje

doba plnenia: 2006 - 2007

stručná charakteristika vykonaných prác:  - realizačná projektová dokumentácia pre VZT, chladenie, ÚK, kotolne, plynoinštalácie a MaR

                                                                           - dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie, rozvodov chladu, ÚK, kotolne, plynoinšta-                                                                             lácie STL – vnútorné rozvody, MaR a silnoprúdu pre VZT, centrálny monitoring.

 

SEMECS a.s., Vráble – nová výrobná hala – plošné spoje

doba plnenia: 2011 - 2012

stručná charakteristika vykonaných prác:  - dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie, zdroja chladu, MaR pre VZT.