HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu
Referencie > Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

NsP Bratislava Ružinov - ARO

doba plnenia: rok 1996-97

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok a podhľadov do čistých priestorov tr. D, VZT, klimatizácia, medicinálne plyny, laboratórny nábytok (Clean Rooms)

 

NsP F.D. Rooswelta Banská Bystrica – JIS Klinika Detí a Dorastu

doba plnenia: rok 2002

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí, podhľadov a VZT- komponentov do čistých priestorov tr. D. (Clean Rooms)

 

NsP Trenčín – Operačná sála - urologické odd.

doba plnenia: rok 2004

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž čistých priestorov tr. C. (Clean Rooms)

 

Sport & endo clinik Bratislava – Operačný trakt

doba plnenia: 2005

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž podláh, priečok, dverí a podhľadov do čistých priestorov tr. C a D vr. operačnej výustky, VZT, klimatizácia, medicinálne plyny, MaR, laboratórny nábytok (Clean Rooms)

 

Fakultná nemocnica Ružinov, Bratislava – Odd. hrudník. chirurgie - operačné sály

doba plnenia: 2006 - 2008

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí a podhľadov do čistých priestorov vr. operačných výustiek tr. C a D, VZT- komponenty. (Clean Rooms)

 

Fakultná nemocnica Dolný Kubín – operačné sály

doba plnenia: 2008

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž komponentov - dverí do čistých priestorov  a dodávka komponen-tov pre výstavbu vstavby čistých priestorov – panely, podhľady, presklenia, svietidlá, operačné výustky. (Clean Rooms)

 

Východoslovenský Onkologický ústav – rekonštrukcia čistých priestorov

doba plnenia: 2007 - 2008

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka komponentov pre výstavbu vstavby čistých priestorov vr. dodávateľskej dokumentácie (Clean Rooms)

 

Mikro-K, Komárno – laboratórium tr. č. B

doba plnenia: 2009

stručná charakteristika vykonaných prác: realizačná projektová dokumentácia, dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizácie, merania a regulácie, vstavby čistých priestorov a laboratórneho nábytku. (Clean Rooms)

 

Súkromná očná klinika Nitra – operačný sál

doba plnenia: 2010

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí a podhľadov do čistých priestorov vr. operačných

výustiek tr. č. C a D, VZT- komponenty. (Clean Rooms)

 

Nemocnica a.s. Poprad

doba plnenia: 2011

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž laboratórneho nábytku pre odd. hematológie a mikrobiológie.

 

Vitalo Slovakia s.r.o. – Horný Hričov

doba plnenia: 2011

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí a prekladacích kabín do čistých priestorov (Clean Rooms).

 

Súkromné zdravotné stredisko SANAT – Levice

doba plnenia: 2011

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí a podhľadov do čistých priestorov vr. operačných výustiek tr. č. C a D, VZT- komponenty (Clean Rooms).

 

Clinica orthopedica, s.r.o., OC RETRO, Bratislava – Operačný trakt

doba plnenia: 2011

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž podláh, priečok, dverí a podhľadov do superaseptickej operačnej sály vr. operačnej výustky, VZT, klimatizácia, MaR (Clean Rooms).

 

Nemocničná a.s., Malacky – rekonštrukcia operačných sál

doba plnenia: 2011

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž dverí, svietidiel, podhľadov a nerezového nábytku do čistých priestorov (Clean Rooms)


Súkromné zdravotné stredisko IZOTOPCENTRUM Nitra

doba plnenia: 2014

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vzduchotechniky, chladenia a klimatizácie


Detská Fakultná Nemocnica Košice - rekonštrukcia

doba plnenia: 2014

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž nerezových a laboratórnych stolov FORLAB


Súkromné zdravotné stredisko DIANA – Lučenec (1-dňová chirurgia)

doba plnenia: 2015

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí a podhľadov do čistých priestorov (Clean Rooms).