HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu
Referencie > Farmaceutická výroba

Farmaceutická výroba

MEDIKA Zvolen - Navažovňa

doba plnenia : rok 1996

stručná charakteristika vykonaných prác: projektant a dodávateľ čistých priestorov vr. vzduchotechniky a chladenia

 

Pharmagal, Nitra - Rekonštrukcia výroby

doba plnenia: rok 2000 – 2001 – 2. etapa

doba plnenia: rok 2003 – 3. etapa

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vstavby čistých priestorov pre výrobu perorálnych liekov a injekcií veterinárnej farmaceutiky (Clean Rooms)

 

UNIMEDPHARMA Bratislava - Rozšírenie výroby očných kvapiek

doba plnenia: 2003

stručná charakteristika vykonaných prác: kompletná dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT, trieda čistoty C, B a špeciálnej technológie pre prácu s farmakami, validácia (Clean Rooms)

 

CHIRANA T. Injecta, Stará Turá - Rekonštrukcia výroby jednorázových zdravot. pomôcok

doba plnenia: 2004

stručná charakteristika vykonaných prác: kompletná dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT a klimatizácie, trieda čistoty D a C, validácia (Clean Rooms)

 

Cyklotrónové centrum PET Bratislava – pavilón „I“

doba plnenia: 2002-2004

stručná charakteristika vykonaných prác: generálny dodávateľ technologickej časti vr. dodávky médií pre výrobu  a aplikáciu

rádiofarmakologických preparátov. Kompletná dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT a klimatizácie, trieda

čistoty A a C, monitoring, validácia (Clean Rooms)

 

Referenčné laboratórium Zemianske Kostoľany

doba plnenia: 2005-2006

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vstavby čistých priestorov, laboratórnych digestorov a lab. nábytku (Clean Rooms)

 

CHIRANA T. Injecta, Stará Turá - Rekonštrukcia výroby pre živné pôdy

doba plnenia: 2005 - 2006

stručná charakteristika vykonaných prác: kompletná dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT a klimatizácie, trieda čistoty D a C.  (Clean Rooms)

 

IMUNA PHARM Šarišské Michaľany

doba plnenia: 2005-2006

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT a klimatizácie - trieda čistoty A a C, laboratórnych technológií a lab. nábytku, MaR (Clean Rooms)

 

Zentiva Hlohovec – administratívna budova

doba plnenia: 2007

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž klimatizácie DAIKIN – VRV III.

 

Mikrochem Pezinok – rozplňovací box

doba plnenia: 2008

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vstavby čistých priestorov a laboratórneho nábytku (Clean Rooms)

 

Mikrochem Pezinok – čisté priestory – výroba vzácnych cukrov

doba plnenia: rok 2009

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž vzduchotechniky, vstavby čistých priestorov a laboratór. nábytku (Clean Rooms)

 

Cyklotrónové centrum Bratislava – pavilón „J“

doba plnenia: 2008-2011

stručná charakteristika vykonaných prác: generálny dodávateľ technologickej časti. Kompletná dodávka a montáž vstavby čistých priestorov vrátane VZT a klimatizácie, trieda čistoty A a C. (Clean Rooms)


VULM SK Bratislava - výroba kvapalných, topických a pevných liekových foriem - čisté priestory tr. č. "C" a "D" (Clean Rooms)

doba plnenia: rok 2012 - 2013

stručná charakteristika vykonaných prác: - generálny dodávateľ projektu pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie stavebných

                                                                             úprav, technológie farmaceutickej výroby, ÚK, VZT, technologického chladenia, merania a regulácie,

                                                                             laboratórií a skladových priestorov

                                                                           - dodávka a montáž  vstavby čistých priestorov a vzduchotechnických komponentov (Clean Rooms)


MEDIKAL GLASS, Bratislava - rozšírenie výroby sklenených medicínskych fľaštičiek a ampuliek

doba plnenia: rok 2015

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí, podhľadov a svietidiel do čistých priestorov (Clean Rooms).


MIKROCHEM Pezinok - nová výrobná linka MTC

doba plnenia: rok 2016 - 2017

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu – vzduchotechniky, chladenia, merania regulácie a stavebnej časti - vstavby čistých priestorov (kovové priečky, kovový podhľad, kovové dvere, presklenie PHARMA, svietidlá, čisté nástavce a ostatné prvky VZT do čistých priestorov).


MEDIKAL GLASS, Bratislava - rekonštrukcia výroby v čistých priestorov

doba plnenia: rok 2017

stručná charakteristika vykonaných prác: dodávka a montáž priečok, dverí, svietidiel a podhľadov do čistých priestorov (Clean Rooms).